Pályázati eredmények

2020

GINOP-4.1.4-19-2020-01636
Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása a Krajcár Kft. jákfai telephelyén

Kedvezményezett neve: Krajcár Csomagolóanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása a Krajcár Kft. jákfai telephelyén

Elszámolható összköltség: 36 319 532,- Ft

Támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: 19 975 742,- Ft

Támogatás mértéke: 55 %

Egy 112,8 kWp teljesítményű napelemes rendszer, valamint 1 813 m2 alapterületű, Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kerültek kialakításra. Az Krajcár Csomagolóanyagipari Kft. elkötelezett a fenntartható működés, a környezettudatosság és a károsanyag kibocsátás csökkentése mellett, ezért a lenti energetikai fejlesztést valósította meg:

Projekt tartalmának bemutatása:

A teljes napelemes rendszer két részrendszerből áll össze, az egyes részrendszerekhez tartozó fő egységek:

  1. épületrész
 • Napelem modulok 138 db Trina Vertex S TSM-DE09.08 (Pn=400 W
 • Hálózati inverter 1 db Huawei SUN2000-30KTL-M3 (30 kW)
 • Hálózati inverter 1 db Huawei SUN2000-15KTL-M2 (15 kW)
 • DC leválasztó 2 db
 • AC elosztó 2 db

  2. épületrész
 • Napelem modulok 144 db Trina Vertex S TSM-DE09.08 (Pn=400 W)
 • Hálózati inverter 1 db Huawei SUN2000-30KTL-M3 (30 kW)
 • Hálózati inverter 1 db Huawei SUN2000-20KTL-M2 (20 kW)
 • DC leválasztó 2 db
 • AC elosztó 1 db

A beltéri és kültéri világításkorszerűsítés úgy valósult meg, hogy a meglévő korszerűtlen világítótestek és fényforrások a korszerűsítés eredményeként, a szabvány szerint előírt megvilágítási érték elérése mellett, jelentős villamos energia megtakarítást produkál. Az új lámpák, a meglévő világítási vezetékhálózat megtartásával, a korábbi lámpák helyére kerültek felszerelésre, komplett lámpatest csere valósult meg. Azokon a kivitelezési pontokon, ahol a szakvélemény szerint az armatúrák nem elavultak, szennyezettek, ott csak a fényforrás (fénycsövek, izzók) cseréje történt.

A beruházás során 2 épületrészben, világításkorszerűsítése valósult meg:

Raktárcsarnok épületrész:
12 db V-TAC SKU LED 572 (150W) + tartószerkezet
15 db 2x22 W-os LED fénycsövek V-TAC SKU 674 LED 22W 4000K 3000lm

Üzemcsarnok épületrész:
3 db V-TAC V-TAC SKU 663 20W
30 db 2x22 W-os LED fénycsövek V-TAC SKU 674 LED 22W 4000K 3000 lm
78 db 2x22 W-os LED fénycsövekV-TAC SKU 674 LED 22W 4000K 3000 lm
3 db lámpatest csere V-TAC SKU 4917 LED 18W 4500K 1500 lm

Kivitelező/Szállító: NEWERGIES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 18. III. em., Cégjegyzékszám: 01-09-294978, Adószám: 14541115-2-43)

Megvalósítási helyszín:9643 Jákfa Kövesdi u. 89 HRSZ.: 478/11

A beruházás révén alkalmassá váltunk költséghatékonyabb termelés megvalósítására. A beruházás eredményétől árbevétel emelkedést, termékegységre jutó nettó előállítási költség csökkenést, valamint mind a hazai mind az export piacokon való sikeresebb megjelenést várjuk el. A napelemes rendszer és a korszerű világításrendszer üzemeltetésével villamosenergia felhasználásunk költségét kívántuk csökkenni. A beruházás megvalósításával az üvegházhatású gázok kibocsátása csökken, így a Krajcár Kft. hozzájárul környezetünk megóvásához.2

 • Projekt befejezési dátuma: 2022.03.17/li>
 • Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2020-01636

2020

Kedvezményezett neve: Krajcár Csomagolóanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Értéklánc minőség fejlesztése a Krajcár Kft-nél.

A szerződött támogatás összege: 109 139 254,- Ft

A projekt összköltsége: 311 826 440,- Ft

Támogatás mértéke: 35 %

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.02.15.

Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.7-19-2020-00018

A projekt tartalmának bemutatása:

A Krajcár Csomagolóanyagipari Kft. az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés együttes finanszírozásában kiírt GINOP-1.2.7-19 kódszámú, a „Magyar Multi Program III. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása” című felhívásra sikeresen pályázott, amin 311 826 440,- Ft összköltségvetés mellett 109 139 254,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Krajcár Kft a termelési hatékonyság növelésének az érdekében a már meglévő gyártócsarnok átalakításával kihasználatlan területeket kíván hasznosítani jelen projekt megvalósításával. A jelenleg 3000 m2 összterületű üzem indokolatlanul magas belmagasságából szintbéli elválasztással újabb 180 m2-t lehet nyerni, amely lehetővé teszi a gyártói kapacitás növelését, újabb gépek beszerzését. Az irodaépület bizonyos részei korábbi korszerűsítéseken már átestek, azonban további fejlesztések szükségesek. Modernebb, produktívabb munkaterek, inspiráló közösségi terek, étkezők és oktatótermek kialakításával a Vállalat a munkakörülmények javítását és a munkaerő megtartását tűzte ki célul. Technológiai fejlesztést eredményező új eszköz, azaz digitális nyomdagép beszerzése is a célok között szerepel, amely kompatibilis az új digitális technológiai fejlesztésekkel. Figyelembe véve a piacon uralkodó trendeket és a gyors technológiai fejlődést, a megvásárolni kívánt berendezés hatékonyabbá teszi a jelenlegi termékek gyártását és új eljárások meghonosítását is gördülékenyebbé teszi. Az infrastrukturális és eszközpark fejlesztésen túl a gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó lean tanácsadást is igénybe vesz a vállalkozás. Az állásidők csökkentéséhez és a gyors átállások megvalósításához, valamint az információáramlás fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás a hatékonyságnövelés eszköze.

A tervezett komplex fejlesztés megvalósulásával a Krajcár Kft. a legmodernebb nyomdagéppel fog rendelkezni, illetve XXI. századi színvonalú munkakörülményeket tud biztosítani az irodai munkavállalói részére. A projekt megvalósításával nagyfokú növekedés várható, ami gazdaság dinamizálásban is kulcsszerepet játszhat.

2018

Kedvezményezett neve: Krajcár Csomagolóanyagipari Kft.

A projekt címe és célja: „Technológiai innovációt eredményező beruházás a Krajcár Kft. részére”

A szerződött támogatás összege: 15.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 50 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Krajcár Csomagolóanyagipari Kft. fejlesztési céljaihoz az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés együttes finanszírozásában kiírt GINOP-2.1.8-17-2017-01451 - „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” felhívásban meghirdetett pályázatban eredményesen szerepelt.

A megítélt támogatás 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, ami az összes beruházási költség 50 %-a.

A támogatással megvalósuló beruházás keretében beszerzésre kerül 1 db gázkromatográf, 1 db anyagvizsgáló berendezés, 1 db Spektrofotométer és 1 db autokláv.

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. április 10.

Befejezés dátuma: 2018. augusztus 16.

A Krajcár Kft. termékei minőségének ellenőrzésére, a biztonságos gyártás igazolására, valamint új korszerű csomagolóanyagok kikísérletezése érdekében egy új laboratóriumot alakít ki, amelyben a pályázatban szereplő gépek kerülnek elhelyezésre.

A cég főleg az élelmiszeripar részére gyárt csomagolóanyagokat, így nagyon fontos, hogy a csomagolás megfelelően megvédje a bele helyezett élelmiszert a külső hatásoktól. Akkor tudjuk ezt biztonsággal kijelenteni, ha pontosan ismerjük a csomagolás mechanikai tulajdonságait, a csomagológépeken való viselkedését. Ennek mérésére szolgál a szakítógép.

Fontos, hogy a csomagolóanyagokból ne kerüljenek idegen, illékony anyagok a becsomagolt termékekbe (jellemzően élelmiszerekbe), ezért ezek vizsgálatára gázkromatográfot vásárolunk, ami a gyártásközi illékony anyagok vizsgálatát is lehetővé teszi.

A beszerzendő autokláv használata a termékfejlesztést szolgálja, mivel azzal szimulálni lehet a sterilizálás és a pasztőrözés körülményeit is, ami új piaci területekre való bejutást eredményezhet.

A beszerzendő infra spektrofotométer alkalmas ismeretlen anyagok szerkezetének meghatározására. Az alkalmazott különféle adalékanyagok elemzésével következtetni lehet az anyagok gyártás során tanúsított viselkedésére. Továbbá analitikai vizsgálatokra is használható.

Mindezek megvalósulása esetén a Krajcár Kft. a jelenleginél jobb, minőségibb piaci szereplőjévé válhat gazdaságunknak.

2016

Kedvezményezett neve: Krajcár Kft.

A projekt címe: Csúcstechnológiát képviselő lamináló gép beszerzése és a gyártási folyamatot támogató anyagmozgatóeszközök, továbbá polcrendszer beszerzése a Krajcár Kft. versenyképessége növelése érdekében.

A szerződött támogatás összege: 67.422.000 Ft

Támogatás mértéke: 44,99 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Projektünk során olyan környezetbarát, csúcstechnológiát képviselő lamináló gép beszerzését valósítjuk meg, amely 2-3 vagyakár 4 rétegű csomagolóanyag gyártására alkalmas, ezzel lehetővé válik partnereink szélesebb körű kiszolgálása.

A projekt során belső logisztikai rendszerünk korszerűsítésére is sor kerül a raktározási kapacitás bővítése érdekében egymagas polcrendszer beszerzésével valamint az ún. kisvonatos áruszállítás bevezetésével.

A projekt befejezési dátuma: 2016-11-30

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-15-2015-00429

2012


Pályázó neve:

Krajcár Csomagolóanyagipari Kft.

Projekt megnevezése:

Komplex vállalati technológia fejlesztés a Krajcár Kft-nél a versenyképesség növelése érdekében

OP név:

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Pályázat neve:

2.1.1/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- ésközépvállalkozások számára

Forrás megnevezése:

ERFA

Beruházás helye (régió):

Nyugat-Dunántúl

Beruházás helye (megye):

Vas

Beruházás helye (helység):

Jákfa

Megítélt összeg:

51.546.753.- HUF

Támogatás aránya:

30 %

Támogatási döntés dátuma:

2012. 03. 13.


2011


Alapadatok

Pályázó neve:

Krajcár Csomagolóanyagipari Kft.

Projekt megnevezése:

Alapanyagraktár és gyártócsarnok építése a Krajcár Kft-nél

OP név:

Nyugat-dunántúli Operatív Program

Pályázat neve:

1.3.1/D Telephelyfejlesztés

Forrás megnevezése:

ERFA

Beruházás helye (régió):

Nyugat-Dunántúl

Beruházás helye (megye):

Vas

Beruházás helye (helység):

Jákfa

Megítélt összeg:

39.610.508.- HUF

Támogatás aránya:

50 %

Támogatási döntésdátuma:

2011. 12. 29.


2010


Új FTSC-V 600 típusú konfekcionáló gép

"A VERSENYKÉPESSÉGET FOKOZÓ, KÖRNYEZETI TECHNOLÓGIA KORSZERŰSÍTÉSÉT ELŐSEGÍTŐ BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE
A KRAJCÁR KFT-NÉL"

A Krajcár Kft-nél 2010-ben rendszerbe állítottunk egy új, FTSC-V 600 típusú, nagy teljesítményű konfekcionáló gépet. A beruházásnak köszönhetően álló tasakok (doypack) gyártása valósult meg a legmagasabb színvonalon. Pályázatunk másik két eleme a környezeti terhelés csökkentését célozza meg. Az IST IT 62 típusú oldószerlepárló berendezéssel az elhasznált festék oldószertartalmát nyerjük vissza, így csökkentve a megsemmisítésre kerülő festék mennyiségét. Az IST 2000 típusú mosóberendezés rendszerbe állításával pedig csökkenteni kívánjuk a felhasznált mosófolyadék, illetve mosótextília mennyiségét, valamint a technológiai idők lecsökkentése a cél.

Kedvezményezett:
Krajcár Csomagolóanyagipari Kft.
9643 Jákfa, Kövesdi u. 89.
Telefon/fax: 36 95 362 180
info@krajcarpack.hu

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Pf.: 684
Telefon: 36 40 200 617
Fax: 36 1 4658 503

http://www.nfu.hu
http://magzrt.hu
http://www.nfu.hu/doc/4PARTNEREINK

 • Balaton-Ker-Tész
 • D&D Kft.
 • Force Ultra Nature
 • Nyírfacukor
 • Khell Food
 • Continental Dohányipari Csoport
 • Panzi-Pet Kft.

Lépjen kapcsolatba velünk!

+36 30 688 5422 vagy  Írjon!